Рюги-бу-дзюцу | Karate-krs.ru

Рюги-бу-дзюцу

Бусидо — Путь самурая

Бусидо, Путь самурая и История Японии касающаяся самураев, а также возникновения и культивирования боевых искусств на протяжении веков. Здесь Вы сможете узнать о развития — самурайства, а также истории возникновения и развития боевых искусств и единоборств.

Раздел Название темы Ответов
Чай-хана (беседы ни о чем) Отдых 5
Grinii
Япония — Культура, Музыка, Искусство. Подарок сэнсею 10
Grinii
Чай-хана (беседы ни о чем) Что привезти шефу 1
Grinii
Чай-хана (беседы ни о чем) Чего мы читаем. 43
Grinii
Чай-хана (беседы ни о чем) Вопрос о хобби 16
Grinii
Софт, Компьютер, Игры. Программы для создания сайтов 9
Grinii

Путь самурая. Рюги-бу-дзюцу

Первая половина XIV века в истории японских бу-дзюцу ознаменовалась возникновением первых школ (рюха, рюги) воинских искусств. Споры о том, какая школа была создана первой, продолжаются по сей день, но большинство японских исследователей отдают предпочтение школе Нэн-рю, созданной дзенским монахом Дзионом и ставшей истоком для целого ряда крупных рюха бу-дзюцу. После Нэн-рю школы будзюцу стали плодиться как грибы, и к концу XIX века их число, по некоторым оценкам, достигло 9000.

Возникновение школ воинских искусств в этот период было вполне закономерным. В это время в Японии окончательно утвердилась власть военного сословия самураев во главе с родом Асикага, представителям которого в войне удалось сорвать последнюю попытку императорского двора восстановить свое былое господство. Установление сёгуната как формы правления самурайского сословия способствовало росту престижа военного дела и переосознанию его как особого военного искусства или даже священнодейства.

Раздробленность страны на многочисленные феодальные княжества, владельцы которых явно и тайно вели непрерывную борьбу друг против друга, также способствовала выделению из общего объёма древнего «национального» военного искусства особых территориально-родовых традиций и превращению их в отдельные самостоятельные школы, обслуживающие те или иные феодальные дома.

Сильная конкуренция во всех областях военного дела в условиях войн, когда военное превосходство было важнейшим фактором выживания, потребовала от японских самураев колоссальных мозговых и физических усилий по совершенствованию собственного мастерства. Приемы боевых искусств всесторонне анализировались, совершенствовались и подвергались испытанию на поле боя. Так осуществлялся отбор наиболее эффективной боевой техники, которую затем канонизировали и передавали последующим поколениям великие мастера, вышедшие живыми из сотен смертельных передряг.

Различные условия, в которых возникали школы боевых искусств — временные, территориальные, подверженность тем или иным внешним влияниям или приверженность прежним местным и родовым традициям, ранг мастера-основателя (конный тяжеловооруженный самурай высокого ранга или легковооруженный пехотинец-асигару) — привели к тому, что сложилось большое количество внешне мало похожих школ будзюцу.

С другой стороны для всех будзюцу, вне зависимости от конкретного предмета, была характерна потрясающая целостность. Методы управления большими воинскими соединениями, фехтование мечом, или любым другим видом оружия, военный шпионаж и разведка — все они были пронизаны одними и теми же идеями, принципами, психологическими установками. Недаром в период средневековья военная стратегия и фехтование мечом обозначались одним термином «хэйхо» — «закон войны».

Рюги-бу-дзюцу

Sailor Moon Eternal Filminin İlk Bölümü 11 Eylül 2020’de Vizyonda

İki bölümden oluşacak olan film, Sailor Moon’u 25 yıl sonra hayranlarıyla yeniden beyaz perdede buluşturuyor.

29 Ekim 2019 — 00:18:03

İlk Bakış: 2019 Sonbahar Sezonu

2019 Sonbahar Sezonunda Neleri İzlemeli?

28 Ekim 2019 — 18:47:34

Levius Bilim Kurgu Boks Animesi 28 Kasım’da Çıkacak

Şarkıcı Nazome, «zekâ ve aşk» tema şarkısını seslendiriyor.

27 Ekim 2019 — 19:30:07

Upload 80,205
Takipçi 1,798
Rütbe Site Yetkilisi

İzleyemiyor musunuz ?

Bu videoyu izleyemiyorsanız DNS ayarlarınızı;
8.8.8.8 — 8.8.4.4 olarak değiştirmeniz gerekmektedir.
Bkz : Windows 7 Windows Xp

Yayınladığımız bu anime aşağıda belirtilen grup veya çevirmene aittir.

Proje bize ait olmayıp burası sadece online izleme alternatifi üzerine kurulmuş bir sitedir.

Arşiv yapmak ya da yüksek kalitede izlemek istiyorsanız grubun kendi sitesinden indirmeyi unutmayın!

Aria & Ryuga / www.soutensubs.com

Çevrilmemiş seriler için Çevirmen Aranıyor!

Sorumluluk sahibi olan hiç yoktan başladığı seriyi bitirecek çevirmenlerin başvurularını bekliyoruz, 100’den fazla çevrilmemiş serileri çevirmek için aramıza katılın.

06 Kasım 2019 — 11:50

AniTürk Çevirmen Arıyor

Çeviri yapmaya zaman ayırabilecek istekli çevirmenler arıyoruz. Kimseye baskı yapılmayan ve samimi bir ortama sahip olan AniTürk’e şimdi siz de katılın.

28 Ekim 2019 — 23:27

AnimeWho? Aktif Çevirmen Arıyor

Boş zamanı olan gönüllü çevirmenler arıyoruz. Fansubumuzu destekleyen herkese teşekkür ederiz.

27 Ekim 2019 — 10:35

Blog Yazarı ve Uploader Alımları Açıldı!

2012 yılından beri git gide büyüyen, anime ve manga dünyasına damga vuran AniSekai Fansub ailesi yeni dostlar arıyor!

25 Ekim 2019 — 16:58

Tempest Fansub Çevirmen Alımları Açıktır!

Ekip arkadaşlarına ve çalışmalarına ayak uydurabilecek, anime çevirmeyi eğlenerek, zevk alarak ve bu işi gönüllü bir şekilde yapacak kişileri ekibimize davet ederiz.

14 Ekim 2019 — 21:56

NaoSubs Çevirmen Adaylarını Arıyor!

İngilizce ve Türkçe’ye hakim, yeni ekip arkadaşları arıyoruz! Sen de aramıza katılıp anime çevirmek istiyorsan, tıkla gitsin!

11 Ekim 2019 — 19:08

Sonbahar Sezonu Animeleri Başlamadan Gel!

Yaz sezonu çok güçsüzdük ama bu sezon kesinlikle çok güçlü olacağız. Kaslarımızı gösterebilmemiz için yeni çevirmenlere ihtiyacımız var.

08 Ekim 2019 — 21:58

AnimeWho? Çevirmen ve Encoder Arıyor

Ekibimizde yer almak isterseniz hemen buraya tıklayıp, istediğiniz alanı seçerek başvuru yapabilirsiniz.

23 Eylül 2019 — 20:48

Akatsuki Fansub Çevirmen Arıyor!

Zaman konusunda sıkıntısı olmayan, hem İngilizceye hem de Türkçeye hâkim, sorumluluk sahibi çevirmen adaylarının aramıza katılmalarını bekliyoruz!

20 Eylül 2019 — 21:53

Eski Çeviri — Çevirmen Aranıyor!

Unutulmuş ve yarım kalmış serileri çevirmek ve de tamamlamak isterseniz aramıza katılabilirsiniz.

Воинские искусства — Бу-дзюцу

Секреты воинских искусств (бу-дзюцу, или бу-до), самураи, как и все прочие смертные на Дальнем Востоке, осваивали в рамках традиционных школ (рюха, или просто рю). Система школ, дожившая до наших дней, например, в каратэ, уходит корнями в раннее средневековье и имеет аналогии в воинских искусствах Китая, Кореи, Вьетнама, Бирмы. Слово рюха состоит из двух иероглифов, где рю означает «течение» в прямом и переносном смысле, а «ха» — «школа», «секта», «группировка». Здесь подразумевается передача традиций бу-дзюцу во времени.

Японское слово «бу-дзюцу» образовано двумя иероглифами: «бу» — «воинский, военный, относящийся к военному делу», и «дзюцу» — «искусство, умение, способ, средство, уловка, магия». Под бу-дзюцу следует понимать всю совокупность военного искусства, в западном понимании этого термина, во всех его проявления — в сфере столкновений государств, армий или индивидуумов.

Далее Вы можете ознакомиться с основными направлениями Бу-дзюцу средневековой Японии.

Под мидзоку-бу-дзюцу понимаются те формы воинского искусства, которые существовали до появления первых школ боевых искусств, т.е. с древнейших времен до рубежа XIII-XIV веков.

Мидзоку-бу-дзюцу представляли собой начальный этап развития военного искусства. Тактика ведения боевых действий и приемы единоборства еще пребывали в зачаточном состоянии. Они были слабо систематизированы и лишь проходили отбор и шлифовку. Поэтому до конца XIII века окончательно сложился только один вид будзюцу — сумо (борьба без оружия и одежды). Кроме сумо относительно высокого уровня развития достигли стрельба из лука с коня (кися) и борьба в доспехах ( кумиути, ёрои-гуми). Остальные боевые искусства, по сравнению с последующим периодом, были крайне примитивны.

Говоря о воинском искусстве этого периода стоит упомянуть еще кэмбу — ритуальные танцы с мечами. Кэмбу были тесно связаны с культом меча в японской национальной религии синто. Возможно, что помимо чисто ритуальных функций, они служили и для обучения воинов фехтованию на мечах. Во всяком случае позже танцы-кэмбу были канонизированы в ряде самостоятельных школ, а также в некоторых школах фехтования на мечах кэн-дзюцу.

При всей недоразвитости воинских искусств недооценивать значение этого периода в истории японской воинской традиции нельзя.

Во-первых, в это время был заложен теоретический фундамент будущих классических бу-дзюцу. Это было связано, прежде всего, с активным заимствованием достижений военной мысли древнего Китая. Речь идет об импорте выдающихся военных трактатов — «Сунь-цзы», «У-цзы», «Лю тао», «Сыма фа», «Сань люэ», «Вэй ляо-цзы», «Ли Вэй-гун вэньдуй» и других. Начиная с VIII века они служили надежным подспорьем для японских военачальников, и, по сути дела, все последующее развитие будзюцу отталкивалось от идей китайских классиков. Во всех без исключения классических бу-дзюцу мы находим различные интерпретации гениальных мыслей Сунь-цзы об изменениях, о полноте и пустоте, о мощи.

Во-вторых, именно в эти дни сложилось военное сословие самураев, которое в дальнейшем превратилось в основного носителя воинской традиции в стране Восходящего солнца и стало питательной средой для совершенствования бу-дзюцу.

В-третьих, войны с айнами, сражения между самурайскими дружинами, столкновения с монголами послужили естественным отбором, благодаря которому удалось выявить наиболее эффективные методы ведения войны — от стратегии и тактики крупномасштабных сражений до рукопашного поединка.

Первая половина XIV века в истории японских бу-дзюцу ознаменовалась возникновением первых школ (рюха, рюги) воинских искусств. Споры о том, какая школа была создана первой, продолжаются по сей день, но большинство японских исследователей отдают предпочтение школе Нэн-рю, созданной дзенским монахом Дзионом и ставшей истоком для целого ряда крупных рюха бу-дзюцу. После Нэн-рю школы будзюцу стали плодиться как грибы, и к концу XIX века их число, по некоторым оценкам, достигло 9000.

Возникновение школ воинских искусств в этот период было вполне закономерным. В это время в Японии окончательно утвердилась власть военного сословия самураев во главе с родом Асикага, представителям которого в войне удалось сорвать последнюю попытку императорского двора восстановить свое былое господство. Установление сёгуната как формы правления самурайского сословия способствовало росту престижа военного дела и переосознанию его как особого военного искусства или даже священнодейства.

Раздробленность страны на многочисленные феодальные княжества, владельцы которых явно и тайно вели непрерывную борьбу друг против друга, также способствовала выделению из общего объёма древнего «национального» военного искусства особых территориально-родовых традиций и превращению их в отдельные самостоятельные школы, обслуживающие те или иные феодальные дома.

Сильная конкуренция во всех областях военного дела в условиях войн, когда военное превосходство было важнейшим фактором выживания, потребовала от японских самураев колоссальных мозговых и физических усилий по совершенствованию собственного мастерства. Приемы боевых искусств всесторонне анализировались, совершенствовались и подвергались испытанию на поле боя. Так осуществлялся отбор наиболее эффективной боевой техники, которую затем канонизировали и передавали последующим поколениям великие мастера, вышедшие живыми из сотен смертельных передряг.

Различные условия, в которых возникали школы боевых искусств — временные, территориальные, подверженность тем или иным внешним влияниям или приверженность прежним местным и родовым традициям, ранг мастера-основателя (конный тяжеловооруженный самурай высокого ранга или легковооруженный пехотинец-асигару) — привели к тому, что сложилось большое количество внешне мало похожих школ будзюцу.

С другой стороны для всех будзюцу, вне зависимости от конкретного предмета, была характерна потрясающая целостность. Методы управления большими воинскими соединениями, фехтование мечом, или любым другим видом оружия, военный шпионаж и разведка — все они были пронизаны одними и теми же идеями, принципами, психологическими установками. Недаром в период средневековья военная стратегия и фехтование мечом обозначались одним термином «хэйхо» — «закон войны».

Похожие работы

“Путь мягкости”; ненасильственное, в основном боевое оборонительное искусство, созданное в 1882 г. Кано Дзигоро (1860 – 1938). Основано главным образом на приёмах рукопашного боя, применявшихся в дзю-дзюцу.

Ушу (от япон. «воинское искусство») — это боевое искусство с гимнастическим уклоном. Термин «ушу» настолько широко сегодня используется, что тяжело выделить какие-то общие критерии для определения видимых границ этого термина.

В настоящее время в Японии термин «Каратэ» пишется иероглифами, буквально означающими «пустой» («кара») и «рука» («тэ»). Происхождение этого термина не столь очевидно, как могло бы показаться.

Пермский военный иститут ВВ МВД РФ Кафедра физической подготовки и сппота Реферат Тема: Дзю До Выполнил: подполковник в отставке Овечкин Александр Васильевич

Для большинства людей слово ушу ассоциируется с китайской гимнастикой, а его синоним кун-фу, чаще употребляемое на западе, — с кинобоевиками Брюса Ли, Джеки Чана. Но эти представления отражают лишь часть гигантской «Системы систем».

Упоминания именно о дзю-дзюцу (в другом чтении — явара) — «искусстве мягкости, податливости», впервые встречаются в новеллах памятника «Повести о ныне уже минувшем» — («Кондзяку-моногатари», XI в.)

Наряду с термином «кэндо», говорящим о моральном воспитании, Японцы для обозначения фехтования на мечах употребляли также (особенно до эры Мэйдзи) слово «кэн-дзюцу» — искусство меча, искусство фехтования, техника меча.

Айкидо непременно требует сотрудничества. Плодотворное изучение и освоение его элементов, техники и моральных принципов возможны только в том случае, если, по меньшей мере, два человека готовы с обоюдной пользой взять на себя взаимосвязанные роли.э

Айкидо, вид японского боевого искусства, созданный на основе нескольких школ джиу-джитсу; дословно – путь («до») гармонии («ай») жизненной энергии («ки»). Айкидо отличается от других единоборств ярко выраженным оборонительным характером.

Формирование идеальной человеческой личности за счет соединения тела и разума путем интенсивных умственных и физических тренировок как главная цель айкидо. История становления мастера. Ученики М. Уэсибы: Кендзи Томики, Нориаки Иноуэ, Годзо Сиода.

НИН-ДЗЮЦУ -Искусство быть невидимым

НИН-ДЗЮЦУ -Искусство быть невидимым

(Искусство быть невидимым)

Обычно считается, что ниндзя — это члены обособленных кланов, сформировавшихся из людей, оказавшихся в средневековой Японии вне общества: ронинов (самураев, оставшихся без князей), бежавших от расправы мятежников и преступников, бродячих монахов (не приписанных ни к одному монастырю), отшельников, а также из жителей уединенных горных селений. Когда в Японии началась эпоха феодальных войн, длившаяся пять веков подряд, их стали нанимать для шпионажа и диверсионно-террористической деятельности удельные князья, принадлежавшие к противоборствующим военно-политическим группировкам.

Объясняют это тем, что подобные задачи, согласно господствовавшим представлениям о морали, наиболее успешно могли решать не самураи, подчинявшиеся требованиям ведения войны «по правилам», а те, кто находился как бы за пределами общественной иерархии, не подчинялся общепринятым нормам. Их презирали, ненавидели и боялись, но пока шли бесконечные войны, обойтись без них не могли. Внутри этих кланов постепенно сложилась специальная дисциплина, главной целью которой являлось теоретическое обоснование наилучших способов незаметного проникновения В ряды противника, выведывания его секретов и сокрушения изнутри. Она получила название «ниндзюцу» — искусство быть невидимым (имеется в виду для противника). Так появились ниндзя — потомственные профессиональные разведчики, террористы и диверсанты феодальной Японии.

Однако реальная, а не легендарная история ниндзя и ниндзюцу выглядит иначе. Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что слово «ниндзя» в японском языке появилось только в XX веке. Раньше в значении «тайный шпион, лазутчик» употреблялся термин «синоби», точнее «синоби-но-моно». Причем этим термином именовались шпионы вообще, безотносительно их принадлежности к каким-либо кланам. Соответственно, слово «синобу» (а не «нин-дзюцу») обозначало обычное искусство шпионажа и разведки, диверсий и саботажа, без налета мистики, клановости и т.д.

Этот тезис подтверждается, во-первых, широким употреблением производных от «синоби» слов: синобиёру — подкрадываться; синобииру — тайно проникать куда-либо; синоби-сугата-дэ — переодевшись, инкогнито, под чужим именем; синоби-аруку — ходить крадучись; синоби-аси-дэ — на цыпочках, тихонько, и других из того же ряда. Во-вторых, тем фактом, что техника шпионажа входила отдельным разделом в программу обучения таких типично «самурайских» школ бу-дзюцу, как Айсу Кагэ-рю, Катори Синто-рю, Камиид-зуми-рю, Итидзэн-рю, Курама Ёсин-рю и других, не имевших никакого отношения к пресловутым горным кланам отщепенцев.

В период феодальных распрей шпионы действительно использовались всеми удельными князьями и полководцами, а потому школы «синобу» возникали по всей стране. Однако наибольшую славу на поприще тайной войны снискали жители провинции Ига, а также уезда Кога в провинции Оми, где сложились две наиболее крупные школы шпионажа: Ига-рю и Кога-рю. Провинция Ига полностью окружена горными хребтами Судзука и Касаги, которые, по сути дела, изолировали ее от остальной территории страны. В то же время средневековая столица Японии — Киото — находится недалеко, в каких-нибудь 80 километрах от Ига. Поэтому с древнейших времен эта горная область становилась прибежищем тех, кто по какой-то причине не ладил с властями. Сюда бежали разорившиеся крестьяне, остатки дружин разгромленных политических группировок, религиозные еретики, здесь же искали просветления ямабуси и последователи доктрины Сингон.

Согласно историческим изысканиям японских ученых, традиция синобу, или нин-дзюцу, зародилась в Ига и Кога уже в Х веке. А своего расцвета она достигла к середине XVI века. Постоянные занятия шпионажем на протяжении нескольких столетий, в сочетании с мощным влиянием синкретического религиозного учения Сюгэндо (Путь обретения сверхмогущества) -и эзотерического буддизма Сингон породили феномен уникальной культуры горцев Судзука (по названию горного хреба, проходящего через Ига и Кога). Влияние этой культуры на нин-дзюцу было столь велико, что многие современные историки считают истинными школами нин-дзюцу лишь те, которые так или иначе связаны с ней. Иными словами, с их точки зрения, нин-дзюцу — это единство трех аспектов: искусства шпионажа, диверсий, террора; особого мировоззрения; различных эзотерических практик религиозного характера.

На самом же деле нин-дзюцу может выступать в двух ипостасях: в качестве искусства тайной войны вообще, а также как специфическое порождение культуры Судзука.

Проблема пресловутых «отщепенцев», создавших нин-дзюцу для своего выживания в условиях постоянных гонений со стороны официальных властей, при ближайшем рассмотрении тоже выглядит по-другому. В частности, твердо установлено, что кланы Хаттори, Момоти и Фудзибаяси (основные кланы ниндзя провинции Ига) ведут свое происхождение от дворцовой аристократии (кугэ), в силу разных причин утративших прежнее высокое положение.

В книге XVIII века «Букэ Мёмокусё» (Обозрение самурайских родов) сказано: «В Кога и Ига было много дзи-самураев. После периода Онин (1467—1477 гг.) эти дзи-самураи объединились в многочисленные группировки, и развили могучее военное искусство, не признававшее никаких законов и правил, кроме одного — использовать все возможности, чтобы победить». Надо пояснить в этой связи, что дзи-самураи — это вовсе не крестьяне, а мелкие феодалы, имеющие земельные угодья («дзи» по-японски значит «земля»). Японские историки установили, что ниндзя, или синоби Ига и Кога вышли из слоя госи — мелких военных феодалов, имевших свои поместья и не подчинявшихся удельным князьям (даймё). В отличие от них, обычные самураи как правило не имели земли и служили за паёк рисом.

Следовательно, «таинственные кланы» людей, стоявших вне закона и вне общества улетучиваются, а на их месте появляются мелкие феодалы, содержащие дружины и воюющие за сохранение и расширение своих владений. В своей борьбе они чаще, масштабнее и успешнее других феодалов использовали средства и методы тайной войны. Это давало им в озможность подрабатывать (попутно решая свои собственные задачи) поставкой тайных агентов для крупных феодалов. Соответственно, все «гонения» на ниндзя заменяются походами крупных феодалов против объединений госи и дзи-самураев из провинций Ига и Кога. В частности, в знаменитой битве Тэнсё Ига-но-ран против войск полководца Нобунага Ода сражались не кланы ниндзя, а объединенные силы госи провинции Ига (Ига-куни сококу-икки).

Причины широкого интереса к нин-дзюцу на Западе трудно объяснить однозначно. Видимо, это результат сочетания целого ряда факторов. Так, известный американский пропагандист нин-дзюцу С. Хайес считает, что в современном западном обществе фактически царит тот же произвол власть имущих, то же беззаконие, что и в Японии XIII—XVI веков. Поэтому многие люди понимают, что заботиться о личной безопасности и безопасности членов семьи необходимо им самим. Для таких людей философия и технические приемы ниндзя создают возможность контролировать происходящие события хотя бы на уровне микросреды.

К числу других факторов можно отнести всеобщий интерес к методам выживания в условиях дикой природы и в районах военных действий, массовое увлечение восточной мистикой и эзотерическими культами, а также неизменную притягательность всего экзотического и таинственного.

В Японии известны сейчас около двух десятков человек, претендующих на то, что они якобы являются хранителями традиций тех или иных школ нин-дзюцу. Однако в остальном мире получили известность только двое из них. Это Хацуми Масааки-Ёсиаки (1931 г.р.) и Танэмура Сёто (1947 г.р.). Первый из них создал международную организацию Бусинкан-Нин-Дзюцу, второй — Гэнбукан-Нин-Дзюцу.

Воинские искусства — Бу-дзюцу

например, в каратэ, уходит корнями в раннее средневековье и имеет аналогии в воинских искусствах Китая, Кореи, Вьетнама, Бирмы. Слово рюха состоит из двух иероглифов, где рю означает «течение» в прямом и переносном смысле, а «ха» — «школа», «секта», «группировка». Здесь подразумевается передача традиций бу-дзюцу во времени.

Японское слово «бу-дзюцу» образовано двумя иероглифами: «бу» — «воинский, военный, относящийся к военному делу», и «дзюцу» — «искусство, умение, способ, средство, уловка, магия». Под бу-дзюцу следует понимать всю совокупность военного искусства, в западном понимании этого термина, во всех его проявления — в сфере столкновений государств, армий или индивидуумов.

Далее Вы можете ознакомиться с основными направлениями Бу-дзюцу средневековой Японии.

Под мидзоку-бу-дзюцу понимаются те формы воинского искусства, которые существовали до появления первых школ боевых искусств, т. е. с древнейших времен до рубежа XIII-XIV веков.

Мидзоку-бу-дзюцу представляли собой начальный этап развития военного искусства. Тактика ведения боевых действий и приемы единоборства еще пребывали в зачаточном состоянии. Они были слабо систематизированы и лишь проходили отбор и шлифовку. Поэтому до конца XIII века окончательно сложился только один вид будзюцу — сумо (борьба без оружия и одежды). Кроме сумо относительно высокого уровня развития достигли стрельба из лука с коня (кися) и борьба в доспехах ( кумиути, ёрои-гуми). Остальные боевые искусства, по сравнению с последующим периодом, были крайне примитивны.

Говоря о воинском искусстве этого периода стоит упомянуть еще кэмбу — ритуальные танцы с мечами. Кэмбу были тесно связаны с культом меча в японской национальной религии синто. Возможно, что помимо чисто ритуальных функций, они служили и для обучения воинов фехтованию на мечах. Во всяком случае позже танцы-кэмбу были канонизированы в ряде самостоятельных школ, а также в некоторых школах фехтования на мечах кэн-дзюцу.

При всей недоразвитости воинских искусств недооценивать значение этого периода в истории японской воинской традиции нельзя.

Во-первых, в это время был заложен теоретический фундамент будущих классических бу-дзюцу. Это было связано, прежде всего, с активным заимствованием достижений военной мысли древнего Китая. Речь идет об импорте выдающихся военных трактатов — «Сунь-цзы», «У-цзы», «Лю тао», «Сыма фа», «Сань люэ», «Вэй ляо-цзы», «Ли Вэй-гун вэньдуй» и других. Начиная с VIII века они служили надежным подспорьем для японских военачальников, и, по сути дела, все последующее развитие будзюцу отталкивалось от идей китайских классиков. Во всех без исключения классических бу-дзюцу мы находим различные интерпретации гениальных мыслей Сунь-цзы об изменениях, о полноте и пустоте, о мощи.

В-третьих, войны с айнами, сражения между самурайскими дружинами, столкновения с монголами послужили естественным отбором, благодаря которому удалось выявить наиболее эффективные методы ведения войны — от стратегии и тактики крупномасштабных сражений до рукопашного поединка.

большинство японских исследователей отдают предпочтение школе Нэн-рю, созданной дзенским монахом Дзионом и ставшей истоком для целого ряда крупных рюха бу-дзюцу. После Нэн-рю школы будзюцу стали плодиться как грибы, и к концу XIX века их число, по некоторым оценкам, достигло 9000.

Возникновение школ воинских искусств в этот период было вполне закономерным. В это время в Японии окончательно утвердилась власть военного сословия самураев во главе с родом Асикага, представителям которого в войне удалось сорвать последнюю попытку императорского двора восстановить свое былое господство. Установление сёгуната как формы правления самурайского сословия способствовало росту престижа военного дела и переосознанию его как особого военного искусства или даже священнодейства.

Раздробленность страны на многочисленные феодальные княжества, владельцы которых явно и тайно вели непрерывную борьбу друг против друга, также способствовала выделению из общего объёма древнего «национального» военного искусства особых территориально-родовых традиций и превращению их в отдельные самостоятельные школы, обслуживающие те или иные феодальные дома.

Сильная конкуренция во всех областях военного дела в условиях войн, когда военное превосходство было важнейшим фактором выживания, потребовала от японских самураев колоссальных мозговых и физических усилий по совершенствованию собственного мастерства. Приемы боевых искусств всесторонне анализировались, совершенствовались и подвергались испытанию на поле боя. Так осуществлялся отбор наиболее эффективной боевой техники, которую затем канонизировали и передавали последующим поколениям великие мастера, вышедшие живыми из сотен смертельных передряг.

(конный тяжеловооруженный самурай высокого ранга или легковооруженный пехотинец-асигару) — привели к тому, что сложилось большое количество внешне мало похожих школ будзюцу.

С другой стороны для всех будзюцу, вне зависимости от конкретного предмета, была характерна потрясающая целостность. Методы управления большими воинскими соединениями, фехтование мечом, или любым другим видом оружия, военный шпионаж и разведка — все они были пронизаны одними и теми же идеями, принципами, психологическими установками. Недаром в период средневековья военная стратегия и фехтование мечом обозначались одним термином «хэйхо» — «закон войны».

Айкидзюдзюцу Ёсейкан

Федерация Айкидо и Айкидзюдзюцу Ёсейкан

Организация является добровольным общественным объединением, созданным в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности интересов.
Федерация проводит большую работу по популяризации Айкидо и Айкидзюдзюцу и вовлечению широких масс населения в систематические занятия, повышению роли физической культуры и спорта во всестороннем развитии личности, укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни. Большое внимание уделяется совершенствованию системы организации и методики воспитательного процесса в ходе проведения занятий по Айкидо и Айкидзюдзюцу.
Ежегодно ФААЁ организует семинары международного уровня, для проведения которых приглашает специалистов высокого класса из разных стран мира. Также проходят семинары под руководством Кузьмина Алексея Анатольевича и Лазарева Виталия Олеговича, ответственных за развитие Айкидо и Айкидзюдзюцу Ёсейкан на территории Российской Федерации. Федерация ежегодно проводит соревнования по Айкидзюдзюцу различного уровня и участвует в мероприятиях и соревнованиях проводимых другими организациями.

Айкидо Ёсейкан – школа созданная сенсеем Минору Мочидзуки

Три составляющие YOSEIKAN :

YO – учеба, рост , процветание
SEI – истина
KAN – обозначает место, дом

Этот стиль Айкидо включает в себя элементы Айки-будо, Каратэ, а также Дзюдо.
В основе техники Ёсейкан лежит старинный принцип дзюдзюцу «мягкость побеждает жесткость». Сенсей Минору Мочидзуки говорил что, мягкость необходимо понимать как рациональность, которая позволяет более слабому побеждать физически более сильного противника. Стиль Ёсейкан включает в себя большое разнообразие технических элементов в виде бросков, ударов, болевых и удушающих приемов и огромное внимание уделяется принципу кузуши — выведению из равновесия. Важную роль в выполнении техник играет проведение атеми (удар который дезориентирует, отвлекает и выводит из равновесия противника), что увеличивает эффективность.

В Ёсейкане присутствует несколько разделов не характерных для большинства стилей Айкидо. В дополнение к общим для стилей Айкидо техникам занимающимся предстоит ознакомится с выполнением бросков с использованием ног (аси-вадза), бросков с падением (сутеми-вадза), удушающих приемов (шиме-вадза), приемов борьбы на земле (не-вадза). Ещё одна особенность присутствие в методике обучения ката (формализованная последовательность движений) .

Основатель школы Ёсейкан – Минору Мочидзуки первый человек, который познакомил Европу с Айкидо. Минору Мочидзуки годы жизни (1907 – 2003), посвятил всю жизнь боевым искусствам, был одним из учи-дэши основателя Айкидо Морихея Уэсибы. Обладатель 10-го дана по Айкидо, также имел высокие степени в других направлениях будо.

Ёсейкан в России

С начала 2000-х годов присутствие Ёсейкана в России носило характер дружеских визитов в рамках семинаров. Свое
серьезное развитие Ёсейкан получил в 2009-м году. Проведение семинаров стало плановым, из раза в раз количество участников и гостей неизменно возрастало. Руководитель международной организации Aikido & Aikijujutsu Yoseikan International Budo Ян Янссенс назначил ответственными за развитие школы в Российской Федерации Кузьмина Алексея Анатольевича и Лазарева Виталия Олеговича со всеми соответствующими полномочиями. Официальным представительством Айкидо Ёсейкан и Айкидзюдзюцу Ёсейкан в Российкой Федерации является Федерация Айкидо и Айкидзюдзюцу Ёсейкан. Президент Федерации — Литвинов Виталий Валентинович.

Ян Янссенс

Сенсей Ян Янссенс родился в 1951 году в Бельгии. Длительное время был учеником Минору Мочидзуки. На данный момент Сенсей Ян Янссенс является обладателем 8 Дана Айкидо Ёсейкан, 8 Дана Айкидзюдзюцу Ёсейкан, 1 дан Айкидо Айкикай, 1 Дан Катори Синто Рю Кобудо и возглавляет организацию Aikido & Aikijujutsu Yoseikan International Budo.

В августе 2001 года сенсей Минору Мачидзуки передал официальные права на использование названия Айкидо и Айкидзюдзюцу Ёсейкан сенсею Яну Янссенсу для дальнейшего развития школы.

История школы Ёсейкан

Школа боевых искусств , созданная в Японии в 1931 году Мочидзуки Минору (родился в 1907 году).
Основатель школы Мочидзуки Минору родился 11 апреля 1907 года. Боевыми искусствами начал заниматься еще в раннем детстве. Мочидзуки изучал технику различных школ боевых искусств. Его учителями стали известные мастера, вот имена только некоторых из них: Дзигиро Кано — основатель Дзюдо Кодокан (известное ныне как дзюдо), Морихей Уесиба — основатель Айкидо, Гичин Фунакоши — основатель Сетокан Карате. Мочидзуки Минору добился высоких результатов, мастерски овладев техникой школ: Дзюдо, Дайто-Рю, Айкидо, Дзюдзюцу, Карате, Иайдзюцу, Кендо, Тэнсин Седэн Катори Синто-Рю, Гёкусин-Рю дзюдзюцу, Йари, Кито-Рю. Воможно именно Кодокан определил путь развития Мочидзуки Минору как многосторонне развитого мастера воинских искусств.
В середине двадцатых двадцатого столетия, когда Мочидзуки вступил в Кодкан Дзюдо, это искусство было уже популярно и распространено в Японии…

… а сорока годами раньше Дзигоро Кано (основатель Дзюдо Кодокан) должен был еще отстоять право на жизнь, тогда только разработанной им новой техники. То время было переломным для Японии — страна открылась для Запада, впитывая все новое как губка, что не могло не отразиться на ее собственной культуре. Дзигиро, разрабатывая свою новую технику на основе Дзю-дзюцу и западных школ, избрал рациональный подход мистическому, свойственному классическим школам востока. Очень важную роль в утверждении Кодокана сыграл один из лучших учеников Кано — Сиро Сайго — приемный сын Таномо Сайго — из клана Айдзю.

До поступления в Кодокан Сиро Сайго изучал у Таномо Сайго технику «осикути» ныне известную как Дайто-рю Айки Дзюдзюцу, которая ему, возможно, помогла в дальнейшем в состязаниях, устраивавшихся в то время между школами дзю-до и дзюдзюцу.

Соревнования эти имели очень большое значение для этих школ: тогда решался вопрос их дальнейшего существования в новой Японии. Но обстоятельства сложились так, что Сайго, один из самых лучших учеников Кано, был вынужден покинуть своего учителя. И вот много лет спустя…

…в 1930 году Кано отправляет несколько своих учеников, в числе которых был Мочизуки Минору, обучиться техники фехтования в школе Катори Синто Рю и технике школы Дайто-Рю Айки Дзюдзюцу у лучшего ученика Такеда Сокаку (учитель Сокаку был тот же, что и у Сиро Сайго — Тамоно Сайго) — Морихея Уесибы. Морихею Уесиба еще предстояло создать свою знаменитую технику Айкидо, а в то время он преподавал Дайто Рю.
Позже, Мочидзуки Минору объединит изученные техники под единым названием своей школы Есекан Будо

Три составляющие Ёсейкан :

* Ё — учеба, рост , процветание
* СЭЙ — истина
* КАН — обозначает место, дом

Многие боевые искусства стали известны далеко за пределами Японии во многом благодаря Мочидзуки Минору. Во время своей поездки в Европу 1951 году заложил основы для развития военных искусств Японии. Здесь в первые им были продемонстрированы Айкидо, Карате, техники школ работы с оружием.
Сегодня филиалы школы Есейкан открыты по всему миру.

«Kamasutra» testo

NDG Lyrics

[NDG:]
(Kanon, Kanon)
NDG (Kanon, Kanon)
Wah

Kamasutra, yeh, Kamasutra, yeh
Lei che mi sta sopra glielo metto in buca
Beve la sambuca, non c’ha manco una ruga
Quando scopi sei un po’ lento tipo tartaruga
Yeh, Kamasutra, yeh, Kamasutra, yeh
Lei che mi sta sopra glielo metto in buca
Beve la sambuca, non c’ha manco una ruga
Quando scopi sei un po’ lento tipo tartaruga, ehi

Dici che con te si bagnano
Ma sono tutte cazzate
A me sembra proprio che si lagnano
Sì, per le tue durate, uh yeh
Ma come fate a scrivere stronzate nei vostri testi
Voglia di vivere quando si toglie le vesti
Farlo fino alle 3 di notte
Guarda un po’ i miei resti, uh yeh
Guarda come muove il cu’, yeh
Sembra piove da laggiГ№, yeh
Quando muore la tua crew? Yeh eh
Sai ho visto la tua tipa
Mio fratello c’ГЁ l’ha tra le sue dita
Si fa prendere la vita
La troia ГЁ rimasta un po’ stordita

Yeh, la tipa mia che si arrapa quando faccio si questa roba
Yeh, la tua tipa fa la cagna solo perchГ© vuole la roba
Yeh, lei che mi morde con foga il labbro, fa salire la voglia
Yeh, non come te che ami la tua tipa solo quando si spoglia
Eh, in tutte le posizioni
Per la strada conosco tutte le postazioni
Guardie corrotte porta una mia [?], ah
Lei mi trasmette emozioni, ah
Preferisco stare con lei piuttosto che uscire la fuori
Quel mondo di merda la fuori, ah

Kamasutra, yeh, Kamasutra, yeh
Lei che mi sta sopra glielo metto in buca
Beve la sambuca, non c’ha manco una ruga
Quando scopi sei un po’ lento tipo tartaruga
Yeh, Kamasutra, yeh, Kamasutra, yeh
Lei che mi sta sopra glielo metto in buca
Beve la sambuca, non c’ha manco una ruga
Quando scopi sei un po’ lento tipo tartaruga

[Kanon:]
A volte mi dico di sì
Ehi, oui, c’est la vie, mon ami
Ehi, tu che ti fai troppi film
Ehi, [?]
Ehi, come Karim Benzema
Ah, [?]
Scansati fatti di lГ
Prendi una boccia di birra, poi stappala
Fuori dal buio fumiamo di tutto
Il mostro da sotto al cassetto sta fatto di brutto
Senza la weeda, lo sai vado in lutto
Non sarГІ mai un adulto
Sempre, sì, giovane dentro e fuori
Abbiamo weeda di tanti colori
Vi sparo in faccia, poi faccio [?]
Andiamo a caccia siamo dei leoni
E [?]
C’ГЁ mio fratello che gira una cima
In cima, attento ti attira
[?]
Prendiamo la mira sulla tua autostima
Tante le notti passate a pensare la vita
Compagni [?] che trita

[NDG:]
Kamasutra, yeh, Kamasutra, yeh
Lei che mi sta sopra glielo metto in buca
Beve la sambuca, non c’ha manco una ruga
Quando scopi sei un po’ lento tipo tartaruga
Yeh, Kamasutra, yeh, Kamasutra, yeh
Lei che mi sta sopra glielo metto in buca
Beve la sambuca, non c’ha manco una ruga
Quando scopi sei un po’ lento tipo tartaruga

Yeh, Kamasutra, yeh, Kamasutra, yeh
Lei che mi sta sopra glielo metto in buca
Beve la sambuca, non c’ha manco una ruga
Quando scopi sei un po’ lento tipo tartaruga

Рюги-бу-дзюцу

Культура Японии: Путь самурая

Под мидзоку-бу-дзюцу понимаются те формы воинского искусства, которые существовали до появления первых школ боевых искусств, т.е. с древнейших времен до рубежа XIII-XIV веков.

Мидзоку-бу-дзюцу представляли собой начальный этап развития военного искусства. Тактика ведения боевых действий и приемы единоборства еще пребывали в зачаточном состоянии. Они были слабо систематизированы и лишь проходили отбор и шлифовку. Поэтому до конца XIII века окончательно сложился только один вид будзюцу — сумо (борьба без оружия и одежды). Кроме сумо относительно высокого уровня развития достигли стрельба из лука с коня (кися) и борьба в доспехах (кумиути, ёрои-гуми). Остальные боевые искусства, по сравнению с последующим периодом, были крайне примитивны.

Говоря о воинском искусстве этого периода стоит упомянуть еще кэмбу — ритуальные танцы с мечами. Кэмбу были тесно связаны с культом меча в японской национальной религии синто. Возможно, что помимо чисто ритуальных функций, они служили и для обучения воинов фехтованию на мечах. Во всяком случае позже танцы-кэмбу были канонизированы в ряде самостоятельных школ, а также в некоторых школах фехтования на мечах кэн-дзюцу.

При всей недоразвитости воинских искусств недооценивать значение этого периода в истории японской воинской традиции нельзя.

Во-первых, в это время был заложен теоретический фундамент будущих классических бу-дзюцу. Это было связано, прежде всего, с активным заимствованием достижений военной мысли древнего Китая. Речь идет об импорте выдающихся военных трактатов — «Сунь-цзы», «У-цзы», «Лю тао», «Сыма фа», «Сань люэ», «Вэй ляо-цзы», «Ли Вэй-гун вэньдуй» и других. Начиная с VIII века они служили надежным подспорьем для японских военачальников, и, по сути дела, все последующее развитие будзюцу отталкивалось от идей китайских классиков. Во всех без исключения классических бу-дзюцу мы находим различные интерпретации гениальных мыслей Сунь-цзы об изменениях, о полноте и пустоте, о мощи.

Во-вторых, именно в эти дни сложилось военное сословие самураев, которое в дальнейшем превратилось в основного носителя воинской традиции в стране Восходящего солнца и стало питательной средой для совершенствования бу-дзюцу.

В-третьих, войны с айнами, сражения между самурайскими дружинами, столкновения с монголами послужили естественным отбором, благодаря которому удалось выявить наиболее эффективные методы ведения войны — от стратегии и тактики крупномасштабных сражений до рукопашного поединка.

Первая половина XIV века в истории японских бу-дзюцу ознаменовалась возникновением первых школ (рюха, рюги) воинских искусств. Споры о том, какая школа была создана первой, продолжаются по сей день, но большинство японских исследователей отдают предпочтение школе Нэн-рю, созданной дзенским монахом Дзионом и ставшей истоком для целого ряда крупных рюха бу-дзюцу. После Нэн-рю школы будзюцу стали плодиться как грибы, и к концу XIX века их число, по некоторым оценкам, достигло 9000.

Возникновение школ воинских искусств в этот период было вполне закономерным. В это время в Японии окончательно утвердилась власть военного сословия самураев во главе с родом Асикага, представителям которого в войне удалось сорвать последнюю попытку императорского двора восстановить свое былое господство. Установление сёгуната как формы правления самурайского сословия способствовало росту престижа военного дела и переосознанию его как особого военного искусства или даже священнодейства.

Раздробленность страны на многочисленные феодальные княжества, владельцы которых явно и тайно вели непрерывную борьбу друг против друга, также способствовала выделению из общего объёма древнего «национального» военного искусства особых территориально-родовых традиций и превращению их в отдельные самостоятельные школы, обслуживающие те или иные феодальные дома.

К XVII веку существовало около сотни различных будзюцу. В целом в зависимости от специфики предмета канонизации их можно разделить на 11 групп:

1. Военная стратегия и оперативно-тактическое искусство («гунпо» — «законы войны»):

  • Хэйхо — военная стратегия;
  • Сэндзё-дзюцу — тактика, управление и маневрирование войсками на поле боя;
  • Сорэн — подготовка и тренировка войск (перемещения, построения, разбивка лагеря и т.д.);
  • Гунгаку — военное искусство как наука (теория военного искусства, изучение его принципов и природы).

Сюда же следует отнести и некоторые гораздо менее масштабные, но очень важные дисциплины, канонизированные в некоторых школах будзюцу:

  • Гумбай (букв. «веер полководца») — управление войсками на поле боя при помощи полководческого веера;
  • Гункай, дзинкай, гунра — использование специальных раковин для подачи сигналов на поле боя.

2. Суйгун — ведение войны на море:

  • Сэнгунпо — тактика морского боя;
  • Сосэнпо — подготовка и тренировка экипажей боевых кораблей;
  • Суйгаку — искусство ведения военных действий на воде как наука.

3. Тикудзё-дзюцу — фортификация:

· Построение крепостей, замков, полевых укреплений, выбор подходящих мест для строительства при помощи гадания (фусуй) и т.д.

4. Нин-дзюцу — военный шпионаж и разведка:

· Полный набор методов агентурной (тёхо, кантё) и войсковой (сэкко) разведки, методы организации диверсий, тайных убийств.

В состав нин-дзюцу входит и целый ряд вспомогательных, но в то же время достаточно самостоятельных дисциплин:

· Хэнсо-дзюцу — методы переодевания;

· Онсни-дзюцу — методы маскировки;

· Синоби-ири — проникновение во вражеский лагерь;

· Интон-дзюцу — методы ускользания от погони и т.д.

5. Рукопашный бой без оружия:

Бу-дзюцу, связанные с борьбой без оружия, ввиду большого количества элементов классифицировать особенно трудно.

Борьба без оружия без одежды:

· Сюда входит лишь один элемент — борьба сумо.

Кумиути — борьба без оружия в доспехах; в зависимости от типа используемых доспехов делится на:

· Борьба без оружия в одежде:

· Дзю-дзюцу- собственно японские методы борьбы:

· Хобаку — методы захвата противника живьем в плен;

· Торидэ — букв. «хватающие руки», полицейская подсистема;

· Айки-дзюцу — разновидность дзю-дзюцу, основанная на использовании внутренней энергии ки;

· Тай-дзюцу — Одни исследователи считают, что этим термином назывались методы физической подготовки, другие — что это упрощенное дзю-дзюцу, лишенное ударов по уязвимым точкам и болевых приемов, и практикуемое в народе, третьи полагают, что это особые методы борьбы без оружия, использовавшиеся шпионами и разведчиками ниндзя, четвертые вообще считают, что «тай-дзюцу» — это синоним «дзю-дзюцу».

Против забайкальских подростков, которые изнасиловали кочергой женщину и убили её сожителя, возбудили уголовное дело

В следственном комитете раскрыли подробности преступления, потрясшего всю страну

Эта кошмарная история произошла на минувшей неделе в одном из сёл Кыринского района, расположенного в соседнем Забайкалье. В дом, где выпивала местная жительница со своим 40-летним возлюбленным, ворвались школьники. Они избили мужчину и тот скончался от черепно-мозговой травмы. Затем подростки изнасиловали кочергой и бутылкой его сожительницу, но сами с ней в половой контакт не вступали. Об этом первой сообщила газета «Вечорка» со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

В Забайкалье школьники изнасиловали кочергой женщину и убили её сожителя

Зачинщик жестокой расправы уже сдал всех своих подельников

Женщина смогла самостоятельно вызвать «скорую». После этого правоохранительным органам удалось задержать одного из подозреваемых. По неподтверждённой информации, сначала поймали «заводилу» этой компании. Школьник признался в содеянном и сдал всех, кто был с ним.

— Всего нападавших было четверо, однако задержаны пока лишь трое, – отмечает «Вечорка».

«Заводила», по словам источника издания, проявлял агрессивный характер ещё с начальной школы. Мать уже давно потеряла над ним контроль. Про пострадавшую же женщину известно, что она вела асоциальный образ жизни – злоупотребляла алкоголем.

Позже кое-какие подробности рассказали в следственном комитете. Как выяснилось, произошло всё 27 октября. Троих подростков задержали в тот же день. Двоих – им по 16 лет – заключили под стражу, ещё одного, 15-летнего, отправили под домашний арест. Против них возбудили уголовные дела сразу по двум статьям – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса) и за насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц (по части 2 статьи 132 УК РФ).

Спустя неделю, 3 ноября, задержали четвёртого подозреваемого в убийстве мужчины –15-летнего жителя того же села, где произошло преступление. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следователи решат вопрос об избрании меры пресечения.

Это дело взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Для оказания практической и методической помощи в его расследовании в Читу накануне прибыл представитель главного управления криминалистики центрального аппарата следственного комитета России.

— В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Воинские искусства — Бу-дзюцу

Воинские искусства — Бу-дзюцу

Секреты воинских искусств (бу-дзюцу, или бу-до), самураи, как и все прочие смертные на Дальнем Востоке, осваивали в рамках традиционных школ (рюха, или просто рю). Система школ, дожившая до наших дней, например, в каратэ, уходит корнями в раннее средневековье и имеет аналогии в воинских искусствах Китая, Кореи, Вьетнама, Бирмы. Слово рюха состоит из двух иероглифов, где рю означает «течение» в прямом и переносном смысле, а «ха» — «школа», «секта», «группировка». Здесь подразумевается передача традиций бу-дзюцу во времени.

Японское слово «бу-дзюцу» образовано двумя иероглифами: «бу» — «воинский, военный, относящийся к военному делу», и «дзюцу» — «искусство, умение, способ, средство, уловка, магия». Под бу-дзюцу следует понимать всю совокупность военного искусства, в западном понимании этого термина, во всех его проявления — в сфере столкновений государств, армий или индивидуумов.

Далее Вы можете ознакомиться с основными направлениями Бу-дзюцу средневековой Японии.

Под мидзоку-бу-дзюцу понимаются те формы воинского искусства, которые существовали до появления первых школ боевых искусств, т.е. с древнейших времен до рубежа XIII-XIV веков.

Мидзоку-бу-дзюцу представляли собой начальный этап развития военного искусства. Тактика ведения боевых действий и приемы единоборства еще пребывали в зачаточном состоянии. Они были слабо систематизированы и лишь проходили отбор и шлифовку. Поэтому до конца XIII века окончательно сложился только один вид будзюцу — сумо (борьба без оружия и одежды). Кроме сумо относительно высокого уровня развития достигли стрельба из лука с коня (кися) и борьба в доспехах ( кумиути, ёрои-гуми). Остальные боевые искусства, по сравнению с последующим периодом, были крайне примитивны.

Говоря о воинском искусстве этого периода стоит упомянуть еще кэмбу — ритуальные танцы с мечами. Кэмбу были тесно связаны с культом меча в японской национальной религии синто. Возможно, что помимо чисто ритуальных функций, они служили и для обучения воинов фехтованию на мечах. Во всяком случае позже танцы-кэмбу были канонизированы в ряде самостоятельных школ, а также в некоторых школах фехтования на мечах кэн-дзюцу.

При всей недоразвитости воинских искусств недооценивать значение этого периода в истории японской воинской традиции нельзя.

Во-первых, в это время был заложен теоретический фундамент будущих классических бу-дзюцу. Это было связано, прежде всего, с активным заимствованием достижений военной мысли древнего Китая. Речь идет об импорте выдающихся военных трактатов — «Сунь-цзы», «У-цзы», «Лю тао», «Сыма фа», «Сань люэ», «Вэй ляо-цзы», «Ли Вэй-гун вэньдуй» и других. Начиная с VIII века они служили надежным подспорьем для японских военачальников, и, по сути дела, все последующее развитие будзюцу отталкивалось от идей китайских классиков. Во всех без исключения классических бу-дзюцу мы находим различные интерпретации гениальных мыслей Сунь-цзы об изменениях, о полноте и пустоте, о мощи.

Во-вторых, именно в эти дни сложилось военное сословие самураев, которое в дальнейшем превратилось в основного носителя воинской традиции в стране Восходящего солнца и стало питательной средой для совершенствования бу-дзюцу.

В-третьих, войны с айнами, сражения между самурайскими дружинами, столкновения с монголами послужили естественным отбором, благодаря которому удалось выявить наиболее эффективные методы ведения войны — от стратегии и тактики крупномасштабных сражений до рукопашного поединка.

Первая половина XIV века в истории японских бу-дзюцу ознаменовалась возникновением первых школ (рюха, рюги) воинских искусств. Споры о том, какая школа была создана первой, продолжаются по сей день, но большинство японских исследователей отдают предпочтение школе Нэн-рю, созданной дзенским монахом Дзионом и ставшей истоком для целого ряда крупных рюха бу-дзюцу. После Нэн-рю школы будзюцу стали плодиться как грибы, и к концу XIX века их число, по некоторым оценкам, достигло 9000.

Возникновение школ воинских искусств в этот период было вполне закономерным. В это время в Японии окончательно утвердилась власть военного сословия самураев во главе с родом Асикага, представителям которого в войне удалось сорвать последнюю попытку императорского двора восстановить свое былое господство. Установление сёгуната как формы правления самурайского сословия способствовало росту престижа военного дела и переосознанию его как особого военного искусства или даже священнодейства.

Раздробленность страны на многочисленные феодальные княжества, владельцы которых явно и тайно вели непрерывную борьбу друг против друга, также способствовала выделению из общего объёма древнего «национального» военного искусства особых территориально-родовых традиций и превращению их в отдельные самостоятельные школы, обслуживающие те или иные феодальные дома.

Сильная конкуренция во всех областях военного дела в условиях войн, когда военное превосходство было важнейшим фактором выживания, потребовала от японских самураев колоссальных мозговых и физических усилий по совершенствованию собственного мастерства. Приемы боевых искусств всесторонне анализировались, совершенствовались и подвергались испытанию на поле боя. Так осуществлялся отбор наиболее эффективной боевой техники, которую затем канонизировали и передавали последующим поколениям великие мастера, вышедшие живыми из сотен смертельных передряг.

Различные условия, в которых возникали школы боевых искусств — временные, территориальные, подверженность тем или иным внешним влияниям или приверженность прежним местным и родовым традициям, ранг мастера-основателя (конный тяжеловооруженный самурай высокого ранга или легковооруженный пехотинец-асигару) — привели к тому, что сложилось большое количество внешне мало похожих школ будзюцу.

С другой стороны для всех будзюцу, вне зависимости от конкретного предмета, была характерна потрясающая целостность. Методы управления большими воинскими соединениями, фехтование мечом, или любым другим видом оружия, военный шпионаж и разведка — все они были пронизаны одними и теми же идеями, принципами, психологическими установками. Недаром в период средневековья военная стратегия и фехтование мечом обозначались одним термином «хэйхо» — «закон войны».

Ссылка на основную публикацию